Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Van Kessel Transport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Van Kessel Transport komen.  Van Kessel Transport heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Van Kessel Transport gecontroleerd of goedgekeurd. Van Kessel Transport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden. 

Van Kessel Transport  2013. Alle rechten voorbehouden.
Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Van Kessel Transport worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.